Od stycznia 2017 do szczepień obowiązkowych podawanych w 2 mies. życia (po ukończeniu 6. tygodnia życia) doszło szczepienie przeciwko pneumokokom. Jeśli rodzice wybierają państwowe szczepionki, to dziecko otrzymuje 4 wkłucia na jednej wizycie (II dawka pWZW B, I DTPw+I HiB+ I Synflorix). Mam w związku z tym kilka pytań do Koleżanek i Kolegów kwalifikujących dzieci do szczepień: 1) Ciekawi mnie, czy realizujecie te 4 szczepienia podczas jednej wizyty i czy spotkaliście się w związku z tym z jakimiś istotnymi NOPami, czy były to raczej: dwudniowe rozdrażnienie, gorsze łaknienie lub ospałość (takie objawy zgłaszali rodzice po szczepionkach skojarzonych 6w1+pneumokoki, ew. rotawirusy). 2) Czy rodzice Waszych małych Pacjentów nie są przeciwni tym czterem ukłuciom, a może zaczynają być słysząc płacz swojego dziecka? 3) Czy zalecacie paracetamol przed/ lub i po szczepieniu przy podaniu tych czterech szczepionek ( cytat z ulotki Synflorix-chpl: Profilaktyczne podawanie leków przeciwgorączkowych przed lub bezpośrednio po szczepieniu może zmniejszyć częstość występowania i nasilenie poszczepiennych reakcji gorączkowych. (...)Dane kliniczne sugerują, że paracetamol może osłabić odpowiedź immunologiczną na Synflorix. Jednakże, znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane. Profilaktyczne stosowanie leków przeciwgorączkowych jest zalecane: - u wszystkich dzieci otrzymujących Synflorix jednocześnie ze szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy ze względu na zwiększoną częstość występowania reakcji gorączkowych (patrz punkt 4.8). - u dzieci z zaburzeniami drgawkowymi lub z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie .) 4) Czy zalecacie stosowanie kremu EMLA (teoretycznie można już u noworodków) lub plastrów EMLA przed szczepieniami (te od 3 mies. życia, czyli po ukończeniu 2-go miesiąca życia)? Z chpl EMLA-krem: " (...)W jedenastu badaniach klinicznych u noworodków wykazano, że maksymalne stężenia methemoglobiny występujące po około 8 godzinach od zastosowania produktu EMLA na powierzchnię skóry, są klinicznie nieistotne przy stosowaniu zalecanych dawek kremu i powracają do prawidłowego poziomu po około 12-13 godzinach. Powstawanie methemoglobiny jest związane z kumulacją prylokainy wchłanianej przez skórę i może dlatego nasilać się przy dłuższym czasie stosowania produktu EMLA. Stosowanie produktu EMLA przed podaniem szczepionek przeciwko odrze-śwince-różyczce lub domięśniowej szczepionki przeciwko błonicy-krztuścowi-tężcowi, inaktywowanego wirusa polio,szczepionki Haemophilus influenzae b lub szczepionek przeciwko zapaleniu wątroby B nie wpływało na średnie miana przeciwciał, tempo serokonwersji lub odsetek pacjentów osiągających ochronne lub dodatnie miana przeciwciał po immunizacji, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. " Jest też w chpl wzmianka o wpływie, a właściwie braku wpływu, EMLA na szczepienie BCG (jedno badanie kliniczne. Nie ma takiej informacji o szczepionkach przeciwmeningokokom, ani pneumokokom, a te ostatnie są najbardziej bolesne. Poza tym: "(...) Produktu EMLA nie należy stosować: • U noworodków lub niemowląt w wieku do 12 miesięcy leczonych jednocześnie produktami indukującymi powstawanie methemoglobiny, np.sulfonamidy, nitrofurantoina, fenytoina, fenobarbital; • U noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku ciążowym poniżej 37 tygodni, ponieważ występuje u nich ryzyko zwiększenia stężenia methemoglobiny." Więcej informacji tu :http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/Referrals_document/Emla_cream_30/WC500173682....