Bardzo proszę starszych kolegów o opinie. Pacjentka 55 letnia,nie chorująca przewlekle, negująca wszelkie używki,z zawodu nauczycielka muzyki, cierpi od około dwóch miesięcy na symetryczne bóle i kurcze kończyn górnych,a dokładnie chodzi o przedramiona i dłonie. Ból pojawia się przy zwykłych czynnościach oraz podczas gry na instrumencie i jego natężenie zmusza pacjentkę do przerwania czynności. dodatkowo pojawiają się wtedy bolesne kurcze mięśni lub ich znaczne osłabienie.Poza wyżej wymienionymi dolegliwościami objawy przekwitania.Dolegliwości z kręgosłupa szyjnego neguje. Z "leków" długotrwała suplementacja K,Mg i Ca (zleciłem jonogram, wszystko w...