Konsensus Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej oraz Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych na temat szpitalnego zapale...