trafił mi się ciekawy pacjent. Do lekarza właściwie się nie zgłasza. Ostatnia wizyta 4 lata temu. Uskarżał się na drętwienie lewej ręki, utrata w niej czucia, przy tym występujacy ból głowy . Oceniono jako TIA , dostał aspirynę i poszedł do domu. C hory akceptuje rozpoznanie. Zgłosił się do mnie, ponieważ nasiliły się bóle głowy i zmienił się ich charakter. Dolegliwości maja charakter napadowy i rozpoczynaja się  dotkliwym uczuciem opasajacego ucisku wokół głowy, pote...