Ktoś był na tej konferencji? Jakie wrażenia,odczucia? ...