Tata choruje od 2 lat na nieoperacyjnego raka odbytnicy. Ma wyłonioną kolostomię. Guza pierwotnego nie udało sie usunąć ze względu na naciekanie pęcherza. Był leczony kilkunastoma cyklami chemioterapii FOLFIRI, którą kontynuowano do momentu stabilizacji choroby i zrobiono przerwę w leczeniu z założeniem kontynuacji w momencie progresji. W czasie cykli chemioterapii poziom kreatyniny był w normie. W sierpniu zaplanowano kontrolne CT i przed podaniem kontrastu zbadano parametry nerkowe. Kreatynina była już podwyższona. Ze względu na upały złożono ten wynik na karb niewystarczającego nawodnienia i po 2 tygodniach ponownie skierowano Tatę na badania przed CT z kontrastem. Tym razem poziom kreatyniny był jeszcze wyższy. Niestety nikogo to nie zaniepokoiło i zlecono ponowne podejście do CT za miesiąc (bez komentarza...). Nie czekając na CT wysłałam Tatę do urologa i zrobilismy usg nerek, które wykazało zastój w nerce prawej. Po tych wynikach udało się przyspieszyć przyjęcie do szpitala. Zrobiono CT bez kontrastu - naciek na moczowody, głównie po stronie prawej z zastojem w nerce. Tata został przyjęty na odd...