Prośba o pomoc w interpretacji wyniku MR głowy + angioMR - badanie wykonane z powodu długotrwających (ponad tygodniowych) bóli głowy - nie ustępujących po podaniu NLPZtów ani Corhydronu i.v. TECHNIKA BADANIA: wykonano aparatem GE Signa HDxt, sekwencje SE, FSE, SE/EPI i FLAIR oraz TOF i InHance, obrazy T1 i T2 zależne, przekroje poprzeczne, czołowe i strzałkowe, bez kontrastu OPIS: W rdzeniu przedłużonym po prawej stronie widoczna zmiana demielinizacyjna wielkości 3,5mm. Pozostałe tkanki mózgu bez zmian ogniskowych, o prawidłowym sygnale. Układ komorowy jest położony prawidłowo, nieposzerzony i nieuciśnięty. Prawidłowy obraz wewnątrzczas...