Zgłosił się wczoraj ze skierowaniem na neurochirurgię 35-letni pacjent z niedowładem LKD i trudnościami w oddawaniu moczu, z wykonanym wcześniej ambulatoryjnie MRI. Opis: W rdzeniu kręgowym widoczna jest ograniczona lito-torbielowata masa guza o orientacyjnych wymiarach cc=10 cm, lat=6 cm, ap=6,5 cm, która rozrasta się rozprężająco w kanale kręgowym w kości krzyżowej i wąską szypułą wrasta w kierunku kanału kręgowego i rdzenia do poziomu trzonu L5. W obrazach T1 jest izointensywny z rdzeniem kręgowym. Guz wyrasta z kanału centralnego i...