Przy dzisiejszych uwarunkowaniach prawno - organizac...