Pacjentka z rozpoznanym ACTH-zależnym zespołem Cushinga 3 lata temu. Po pierwszym zabiegu wyraźna poprawa, jednak z dużymi wątpliwościami dot. doszczętności zabiegu - hamowanie w teście z DXM, jednak utrzymujące się względnie wysokie stężenie ACTH. W dalsze obserwacji potwierdzono guz resztokowy w MR, wzrost stężenie kortyzolu i ACTH. Operowana ponownie, już śródoperacyjnie stwierdzono laboratoryjne wykładniki braku doszczętności zabiegu. Aktualnie - stwierdzany guz ...