Mężczyzna 53 lata, od 2 lat bóle głowy, zgłosił się kolejny raz do neurologa. Ten zlecił TK głowy. Oto wynik: W lewej okolicy potyliczno-ciemieniowej ,w warstwach górno- i nadkomorowych,w dorzeczu odgałęzień końcowych tętnicy mózgu tylnej lewej widoczny jest nieregularny obszar hipodensyjny,w przewadze płynowy,o największym przekroju poprzecznym do 20 x13 mm,bez objawu masy i wzmocnienia pokontrastowego. Niewielki obszar o identycznej morfologi widoczny jest w lewej półkuli móżdżku,przyśrodkowo,o przekroju poprzecznym do 17x6 mm.Poza tym w istocie białej obu półkul mózgu widocznych jest kilka drobnych ognisk hipodensyjnych,najpewniej o charakterze degneracyjno-demielinizacyjnym.W gałkach bladych obustronnie widoczne są zwapnienia. Poza tym gęstość tkankowa substancji ...