z doświadczenia klinicystów czy istotny dla diagnostyki jest rodzaj badania zależ...