Dzień dobry U mojego ojca stwierdzono raka odbytnicy. Przeszedł radioterapię i chemioterapię przedoperacyjną (długie ramię) w badaniach obrazowych było bez meta. Już na stole operacyjnym (planowana operacja Milesa (?)) okazało się, że nowotwór jest nieresekcyjny (naciekał pęcherz, już wcześniej nie można było też wykluczyć naciekania gruczołu krokowego)). Wyłoniono stomię i zalecono wizytę u onkologa po 2 miesiącach. Ojca zakwalifikowano do chemioterapii, ale przed pierwszą wizytą miał zrobione kontrolne TK klatki miednicy...