Chora (przyjaciółka rodziny) z rozpoznanym w wieku 35 lat przed 20 laty rakiem przewodowym sutka HER2++++ , której przebieg leczenia przedstawiam poniżej: 1993 - rak piersi prawej (w wieku 33 lat) - rak przewodowy G2 - 6xCMF 2002 - przerzut pod m. piersiowym prawym. ER-,PR-,HER2=3+ - 6x FAC.Badanie genetyczne - 3 hotspoty - brak mutacji. 2004 - KT - zmiana przerzutowa w płucu - obserwacja 2006 - PET - cztery ogniska przerzutowe w płucu lewym 2006-2010 - program kliniczny lapatynib+paklitaksel (paklitaksel 7 mies.) 2011 - progresja 04.2011-10.2012 - winorelbina+..., następnie ... w monoterapii - 25 kursów 09.2012-10.2013 - ...+... - 19 kursów 12.2013-10.2014 - udzial w badaniu z kadcylą (T-DM1). Progresja w płucu. 10.2014-02.2015 - bez leczenia, progresja w płucach 10.2015 - ... - 6 kursów...