Jedna z najbliższych mi osób od 3 tygodni diagnozowana z powodu wciągnięcia brodawki sutka i deformacji piersi pr. Sutek okresowo bywał wciągnięty, dlatego aż do czasu badania internistycznego, gdy zauważyłem zmianę, nie niepokoił. W mammografii i usg: w PP zabrodawkowo widoczny nieregularny cień wlk Ok. 50x24 mm z wciągnięciem brodawki i pogrubieniem skóry do 5 mm, w badaniu usg zabrodawkowo hipoechogeniczny obszar wlk ok. 15x11 mm, na godz. 8 podobny obszar wlk ok. 25x16 mm - dwuogniskowy tu. malign. W pr. dole pachowym powiększone ww. chłonne. W pr. dole nadobojczykowym podejrzane ww. chłonne. BIRADS 5. Hist-pat z biopsji gruboigłowej: Ca inv. mammae ER(+), PR(+), HER2(0), E-cadherin(+), Ki-67(+) 15-20% ogniskowo, HER-2 (1) W BAC ww chłonnych: wartowniczy pachowy - komórki atypowe, prawdopodobnie nowotworowe, nadob...