Chora pacjentka to niestety moja mama.Diagnoza: rak przewodowy naciekający "NST" NHG2 pT1b,pN0.Operacja oszczędzająca wraz z usunięciem 6 wartowników.Resekowany fragment piersi o wym 6,0 na 5,0 na 3,0 cm z płatem skóry o wymiarach 2,0 na 0,7 cm oznakowany w sposób typowy z płytą CD.Na przekroju guz o wymiarach 0,6 na 0,5 na 0,3 cm.Rak inwazyjny.Obecne również ogniska raka przewodowego in situ DCIS z atypią malego stopnia,bez martwicy comedo.Marginesy od podłozą 4,0 cm; pow przedniej 0,1 cm, przyśrodkowy 0,1 cm;boczny 3,5 cm; dolny 1,5 cm. IMMUNOFENOTYP: ekspresja receptrów estrogenowych 95% ekspresja recept. progesteronowych 95% Oznaczono HER 2 przy użyciu Hercept ...