Chory z rozpoznaniem raka odbytnicy T3N1MO, po przedoperacyjnej chemioterapii (dexamethasoni natrii phosphas 0,008G/2 Ml, ... 0,325G, Ondanesetron 0,008g/4ml), radioterapii (59,4 Gy w 28 frakcjach na guz odbytnicy i 45 Gy w 25 frakcjach na ukł. chłonny) i zabiegu przedniej resekcji odbytnicy Luty 2016r. W badaniu his-patmateriału pooperacyjnego stwierdzono całkowitą remisję nowotworu po leczeniu przedoperacyjnym. Kwiecień 2016r. odtworzono ciągłość przewodu pokarmowego. kwiecień 2017 PET CT KLP prawe płuco s.2sr. 5mm, s.4 sr 5mm, Lewe płuco s.9 sr 7mm i obwodowo sr6mm z jamą. SUV max 2,7 jama br...