Proszę o pomoc odnośnie ustalenia optymalnego na polskie warunki ( słowo klucz;))postępowania u tej pacjentki. Pacjentka 39 letnia z rakiem odbytnicy z synchronicznymi przerzutami do wątroby (płat lewy 2 zmiany ok 25 i15 mm ). Zakwalifikowana do leczenia operacyjnego (resekcja guza + wątroby) po wstępnej chth. Otrzymała 4 kursy FOLFOX. Spadek CEA z 12 do ok 7, w TK sprzed zabiegu minimalne zmniejszenie zmian w wątrobie w płacie lewym, pojawienie się kilku zmian w płacie prawym opisane przez radiologa jako meta. Pacjentce wykonano przednią resekcję odbytnicy z metastazektomią zmian w płacie lewym . Zaawansowanie pooperacyjne pT3NN1bM1a ( na pewno węzły były N+, usunięto 9)Śróodoperacyjnie wykonywano usg i nie potwierd...