60 letni pacjent z rakiem esicy pT3N2 kwiecień 2018 - zabieg operacyjny Maj- październik leczenie uzupełniające FOLFOX w dawkach należnych z dobrą tolerancją. Potem ja pacjenta "odziedziczyłam" listopad/grudzień płyn w brzuchu ( bez komórek npl) w TK z18.09 września bez cech rozsiewu, CEA w normie. PET 11.12.2018 Ognisko patologicznego matabolimu znacznika w przywnękowej dolnej części płuca prawego, przy naczyniach w topografii szczeliny międzypłatowej skośnej SUV 8,6- podejrzana. Płyn w prawej jamie opłucnej grubości 11 mm. Odcinkowy wzrost aktywności znacznika w otzrewnej , głównie nadwątrobowo, w pogrubiałej i naciczonej sieci większej przemawia za rozsiewem procesu npl. Patologiczny metaboli...