Pacjent 75 letni, rak prostaty (PSA - 600), podejrzenie meta do kosci, podejrzenie czerniaka skóry. Pacjent leżący od 2 tygodni. Od ...