Wezwanie psychiatry do pacjenta lat 64. Do tej pory nie leczony psychiatrycznie. Pacjent kilka miesięcy temu przeszedł operację neurochirurgiczną glejaka. Właściwie paliatyw. Nie wycinano guza z powodu wielkości tylko pobrano hist-pat. Region guza był naświetlany. Obecnym problemem, dla którego byłem wezwany to znaczne pobudzenie pacjenta. Wrzeszczy dzień i w nocy na cały blok wzywając policje. Wyzywa żonę i córkę. W czasie wizyty kontakt dość dobry. Pacjent bezkrytycznie pobudzony...