Szybkie pytanie : Czy pacjentka może/powinna otrzymać kurs chemioterapii antracyklinami (doksorubicyna) w jeden dzień po implantacji portu naczyniowego ? WBC~2.9k/ml (tydzień wcześniej WBC~2.5k/ml) Niestety tak się złożyło, że nie udało się uzyskać odpowiedniego odstępu czasowego między implantacją a kolejnym kursem chemii. Pacjentka jes...