WYWIAD:Kobieta 22 lata, od 6 miesięcy niespecyficzne dolegliwości bólowe okolicy barku prawego - dotychczas bez diagnostyki, 22.07.2009 – złamanie patologiczne, guz bliższego końca kości ramiennej prawej, Pacjentka w 39 tygodniu ciąży. Obecnie klika dni temu poród drogami natury, dziecko z APGAR - 1 w trakcie diagnostyki neurologicznej.BADNIE FIZYKALNE:Pacjentka w 3 dobie połogu. Unieruchomiona prawa kończyna górna na chuście trójkątnej. Umiarkowany obrzęk okolicy barku prawego, ból uciskowy.BADANIA LABORATORYJNE:Fosfataza zasadowa – 193 (N 30-120); Ca całk – 2,29...