PO 1 SZCZEPIENIU HEXACIMĄ U DZIECKA WYSTĄPIL NIEUTULO...