Nie wiem, kto przez to przebrnie, ale proszę o pomoc, gdzie pokierować pacjentkę, żeby jej nie zaszkodzić Dziewczynka 15-letnia, z rozpoznaną miastenią oczną, leczona Mestinonem trafiła do oddziału z wg matki kryzą miasteniczną??- od tygodnia osłabienie, okresowo podwójne widzenie, bez poprawy po dodatkowych dawkach leku, w dniu przyjęcia utrata przytomności, matka zawiozła dziecko do nocnej opieki (parter naszego budynku), stamtąd na wózku przewieziona na oddział, w czasie transportu zaczęła się duszność (tj. hyperwentylacja). Lekarz dyżurny (doświadczony doktor, 30+ pracy na oddziale) wystraszony stanem pacjentki ("myślałem, że zaraz przestanie oddychać") wezwał zespół reanimacyjny celem intubacji, do której nie doszło, ponieważ objawy ustąpiły samoistnie, tzn nadal czuła się słabo, ale duszność ustąpiła. Sat. O2 100%. W wywiadzie u pacjentki około 30 hospitalizacji, prawie wszystkie w ostatnich 2 latach.W okresie wczesodziecięcym AZS, astma w obserwacji (nie włączono leczenia), alergia pokarmowa. W 2013 hospitalizacje 2x z powodu nadciśnienia, w 2014 kilkakrotne hospitalizacje w odd. pediatrycznymz powodu bólów głowy, 2015r. Klinika Neurologii z tego powodu )rozp. "bóle głowy o etiologii złożonej", wykluczono patologię OUN, Klinika KArdiologii i Endokrynologii 2014r-obs. w kierunku nadciśnienia, podejrzenie pheochromocytoma (wykluczono), podejrzenie zespołu Burgadów (wykluczono). Ostatni pobyt w Klinice Kardiologii maj 2015r, ostateczne rozpoznanie to "Kołatanie serca". Listopad 2015 bóle okolicy lędźwiowej-hosp. w Klinice Nefrologii, na podst. urografii rozpoznano nerki ruchome. Przy okazji kons. ORL- przewlekłe przerostowe zapalenie migdałków podniebiennych. Tonsilektomia w styczniu 2016r. W tym okresie pacjentka była także w moim oddziale (bóle głowy, bóle ok. lędźwiowej), konsultacja psychologiczna-prawdopodobne tło psychogenne dolegliwości, matka bardzo niezadowolona z konsultacji, nie zastosowała się do zaleceń objęcia opieką psychologiczną (już wtedy nam do głowy przychodziło Munhausen by proxy, matka wyolbrzymia objawy, wyszukuje kolejnych). Maj 2016r podejrzenie białaczki- ho...