Piecza naprzemienna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piecza_naprzemienna Przykładowo naprzemiennie jeden tydzień u matki, drugi tydzień u ojca lub pn., wt., śr. u matki, a czw., pt. u ojca i naprzemiennie co drugi weekend. Czytałem nawet o pieczy typu "ptasiego gniazda" - czyli dzieci mają lokum w osobnym mieszkaniu do którego rodzice naprzemiennie w ustalonym harmonogramie się wprowadzają i wyprowadzają. Tu ciekawy przewodnik prawa po europejskich państwach: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-pl-en.do?member=1 Jakie praktyczne problemy mogą wynikać z tak podzielonej opieki? Zakładając, że matka z ojcem mieszka niedaleko i dziecko/dzieci mają blisko do szkoły. ------------------------------------------------------------------------ Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylko-jednego-z-rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji Wnioski z konferencji pod patronatem Sekretarza Generalnego Rady Europy nt. naprzemiennej opieki: (...) cyt. "Zgodnie z artykułami Konwencji ONZ o prawach dziecka Międzynarodowa Rada ds. Naprzemiennej Opieki Rodzicielskiej wzywa Komitet Praw Dziecka ONZ, Radę Europy, rządy i stowarzyszenia zawodowe do: skupienia się na tym, że dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych mają szczególną potrzebę tego, aby znać oboje rodziców i być przez nich wychowywanym, a także do uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska najlepiej spełnia tę potrzebę; uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska jest jednym z podstawowych praw dziecka; poszanowania opinii dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych na temat preferencji dzieci w zakresie warunków życia po separacji; jasnego zdefiniowania i stosowania pojęcia „najlepiej pojęty interes dziecka” w kontekście separacji rodziców, tak aby rozumienie „najlepszego interesu” było oparte na dowodach i skoncentrowane na dziecku; uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska leży w na...