Mam pod opieką 5-letnią dziewczynkę, która z powodu przebytego leczenia wspólnego pnia tętniczego (wszczepiona mechaniczna zastawka aortalna) wymaga stałej podaży Acenokumarolu. Niestety dziecko doznało urazu i są uszkodzone zęby - górne jedynki. Konieczne jest ich usunięcie. Prosz...