Proszę o informację kol. pediatrów w jakim celu stosujemy ... w zapaleniu oskrzeli u dz...