Pacjentka l.16,  w wywiadzie dwukrotnie zapalenie rdzenia, leczone sterydami, w trakcie obs LED, otrzymuje wit...