Zgłosiła się do mnie mama z dziewczynką 10,5 -letnią. U małej występuje ok.1cm guzek pod lewą brodawką sutkową, okrągły, niebolesny, przesuwalny względem skóry i podłoża, palpacyjnie spoistości torbielki .Druga pierś zupełnie płaska, brak cech jakichkolwiek pokwitania. Mama twierdzi, że podobna zmiana w tej samej piersi mia...