Kerianne H. Quanstrum i wsp. Lessons from the Mammography Wars, N Engl J Med 2010;363:1076 Na łamach The New England Journal of Medicine ukazał się artykuł na temat kontrowersji dotyczących rekomendacji przesiewowych badań mammograficznych. Od 2002 roku zalecenia przewidywały coroczną mammografię u kobiet od 40 roku życia. W 2009 roku pojawił się jednak projekt rządowy, aby badania rozpoczynać u kobiet od 50 roku życia i przeprowadzać je co dwa lata, a u pacjentek w wieku 40 – 49 lat decyzję podejmować indywidualnie, w zależności od preferencji i ewentualnych czynników ryzyka. Uzasadniano to redukcją szkodliwości mammografii o połowę przy utrzymaniu większości korzyści corocznego skriningu. Propozycja ta spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony radiologów. Mammografia, jak każda procedura medyczna, ma pewne ograniczenia. U kobiet w wieku 40 – 49 lat odsetek wyników fałszywie dodatnich jest wysoki, a spodziewane korzyści stosunkowo niewielkie – należy przebadać ponad 1900 kobiet, żeby zapobiec jednemu zgonowi z powodu raka piersi w ...