Na co lepiej zacementować porcelanowy overlay w 46 leczonym kana...