Pacjent leczony od lat przez neurologów z powodu j.w. Brał m.in. ..., ..., ..., supliryd, .... Najlepiej funkcjonuje jednak po haloperidolu. Najlepiej co nie znaczy dobrze. Tiki wokalne, ruchowe, echolalia. Po kroplach objawy nieco mniej nas...