Profesor Wolańczyk powołuje się na badania, które mówią, że dzieci leczone w dzieciństwie z powodu ADHD psychostymulantami (metylfenidat) w wieku dorosłym 2 razy rzadziej uzależniają się od substancji psychoaktywnych ...