Generalnie wiadomo, że wg NFZ tylko nagłe przypadki. Jak mam potraktować osobę obywatelstwa polskiego, która przez wiele lat pracowała za granicą, posługuje się kartą EKUZ, od kilku lat jest w Polsce...