Bardzo proszę Kolegów o pomoc i radę. Mężczyzna ok. 45-letni, kierowca komunikacji zbiorowej. Leczony z powodu rwy kulszowej. Początkowo otrzymywał NLPZ. Obecnie stosuje Amitryptylinę 25mg wieczorem. Lek tole...