Po raz kolejny spotykam się z prośbą o wydanie zaświadczenia celem uzyskania jednoosobowego pokoju w ramach leczen...