Pacjentka lat 68 z rozpoznana objawowe kamicą p. żółciowego do tej pory nie leczona psychiatrycznie . Od chwili postawienia diagnozy kamicy oraz zakwalifikowania do zabiegu nasilenie zaburzeń lękowych, urojenia hipochondryczne . Konsultowana psychiatrycznie przed zabiegiem : zdiagnozowano osobiście zaburzona wieloczynnikowo i zalecono ... . Od tego czasu Pani już 2x odmówiła operacji mimo praktycznie leżenia na stole operacyj...