Pacjent 22-lata, hospitalizowany 2 lata temu. Wtedy był przyjęty z ostrą psychozą, pobudzony, paranoidalny.. Przy przyjęciu marihuana w moczu, w wywiadzie także amfetamina, ekstazy i inne mieszanki. Dwa tygodnie był obserwowany bez neuroleptyków, psychoza się utrzymywała. Otrzymał 2x  ... Acuphase 50mg i kolejno depot 200mg. Świetna poprawa po tym leczeniu, pełna remisja z krytycyzmem. Leczył się potem przez 2 lat...