Przez pewien okres czasu podawałem pacjentom prewencyjnie-leczniczo 150mg kw.acetylosalicylowego na dobę.Robiłem tak aż do zdarzenia z pacjentem uczulonym na ta substancję ,gdzie walka na pograniczu wstrząsu trwała ok .5 godzin i na s...