Sprzedam następujące książki: 1. Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi/ Grzegorz Opolski, Maciej Krzakowski 2. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2011 r. Tom 1 i 2 /red. Maciej Krzakowski 3.Terapie wspomagające w nowotwo...