Kryteria według indeksu leków na portalu mp.pl: 1. Rozpoznanie osteoporozy 2. Wiek powyżej 65 lat 3. Nietolerancja doustnych preparatów bifosfonianów. i koniec kropka. Jeśli te trzy kryteria są spełnione to według mp.pl można refundować. A teraz według lekarki przyjmującej w rama...