Mojej mamie od ok. miesiąca pojawiły się symetrycznie w stawie kciuka prawej i lewej dłoni guzki. Są raczej niebolesne, nie przesuwają się względem podłoża. Ogólnie przyjmuje tabletki horm...