Jak diagnozujesz próchnicę u pacjentów w wieku 0-18 lat? Czy korzystasz ze zdjęć zgryzowo-skrzydłowych? Badam popularność stosowania zdjęć zgryzowo-skrzydłowych u pacje...