Mój syn 13-to letni jest leczony aparatem ortodontycznym w prywatnej poradni od  około 6 miesięcy. Wada zgryzu polega na cofnięciu żuchwy i jak stwierdził lekarz, ścieraniu dolnych siekaczy. Aparat jest zakładany na 4 godziny dziennie + noc. Od jakiegoś czasu, jego koledzy w szkole jak i my, zauważyliśmy, że gdy nie ma aparatu wysuwa znacznie żuchwę do ...