Aplazja szpiku i ostre uszkodzenie wątroby

Dziewczynka 6,5-letni z cechami uszkodzenia szpiku i wątroby.
W wywiadzie: tydzień temu nagłe zażółcenie powłok skórnych i białkówek, w poprzednim Szpitalu wykluczono zakażenia wirusowe. Poza tym w wywiadzie bez bólu brzucha. Pojedyncze luźniejsze stolce.
Obecnie w badaniach znacznego stopnia transaminazemia (AspAT - 1814-1973-1626-1290, AlAT - 1963-2895-2669-2497, bil. - 7,8-7,0-5,0-4,0, amoniak - 114-132-179 )
W morfologii krwi obwodowej pancytopenia: WBc - 1960 - 1380 - 1300/ul, ANC - 1400-890-1180, RBC - 3,6 - 3,13 - 2,59, Hb - 10,3 - 8,9 - 8,4, PK -70 000 - 24 000 - 14 000 - 144 000
W dniu wczorajszym przetoczono unKKP.
W wykonanej w biopsji szpiku - obraz jak we krwi obwodowej - aplazja.
W pozostałych badaniach:
OB, CRP - W NORMIE
KOAGULOGRAM W NORMIE
BILIRUBINA CAŁKOWITA 7,8, BEZPOŚREDNIA 3,9
AMONIAK 179
FERRYTYNA 746
ALP 423
GGTP 77

W USG halo 4,5mm wokół pęcherzyka, śledziona 100mm, ślad płynu zapęcherzowo.

Dziewczynka nie gorączkuje, bez ...