Proszę o pomoc w interpretacji wyniku badania grupy krwi. Czy...