Koleżanki i Koledzy, proszę o pomoc do kogo mogę skierować pacjenta z erytroplazją obejmującą 2/3 żołędzi i część napletka / myślę o kr...