No more, no more, no more, no more Hit the road Jack and don't you come back https://youtu.be/Q8Tiz6INF7I https://www.tekstowo.pl/piosenka,ray_charles,hit_the_road_jack.html Aktualne , czynne PWZ , w CRL RP od 1964 roku. Kolega urolog ( His name : NN . No-Jack) zachorował. Na zastępstwie. Weszła . Żona pacjenta - mąż jest w domu, jest po udarze , nie poznaje mnie , mówi, jak śpiewam, to mu nerwy przechodzą.Mamy się ku sobie, może się pobierzemy - tak powiedział. 2007 . Neurologia. Stan po wieloogniskowych udar...