Mam pod opieką pacjentkę z rakiem sromu. Zmiana dotyczny lewej wargi sromowej zewnętrznej - jest to kraterowate owrzodzenie nie poddające się leczeniu, postępujące, zajmujące już w tej chwili 2/3 wielkości wargi sromowej. Ogólny stan pacjentki jest dobry - świetny kontakt, bez istotnych odchyleń w badaniu układu oddechowego i krążenia. Cały czas leży, bo siadanie jest praktycznie nie możliwe, sporadycznie wstaje. Jak się domyślacie jej największym problemem jest oddawanie moczu. Sprawia jej to piekielny ból. Jest w tej chwili na wysokich dawkach morfiny ... 2x100mg, zmiana tuż po oddaniu moczu jest pokrywana przez córkę żelem morfinowym, a na 30min przed oddaniem moc...